Ofte stillede spørgsmål

Her finder du ofte stillede spørgsmål til om NemRefusion, og forhåbentlig finder du svaret på netop dit spørgsmål nedenfor.

Hvis du er indberetter, kan du finde mange flere spørgsmål og svar på Virk.dk.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, kan du kontakte NemRefusion support på: 

For myndigheder

NemRefusion sender indberetninger (uanset type) til den kommune, hvor borgeren ifølge CPR-registret har bopæl på signeringstidspunktet.

Den der indberetter kan ikke selv angive bopæls- eller opholdskommune, og dermed hvilken kommune indberetningen skal sendes til. Er der tale om en flyttesag, skal kommunerne selv håndtere dette internt.

Hvis personen ifølge CPR-registret bor i udlandet, sendes indberetningen til den kommune, hvor personen har arbejdssted (P-nummer).

Hver gang en arbejdsgiver eller a-kasse signerer en anmeldelse af syge- eller barselfravær eller ny refusionsanmodning, udsendes der automatisk et såkaldt underretningsbrev til den fraværende, som indeholder en kopi af de indberettede oplysninger. Underretningsbrevet tilgår den fraværende med henblik på kontrol af de indberettede oplysninger.

Der udsendes ikke underretningsbreve i forbindelse med løntilskuds- eller fleksjobrefusion.

Der kan opstå situationer, hvor der ikke bliver dannet UDP'er. Det betyder, at hverken borger eller myndighed modtager UDP'en. UDP'erne kan gendannes og sendes til borgerne, men sendes ikke automatisk til myndighederne.

Hvis der opstår situationer, hvor myndigheden har brug for en kopi af UDP'en, kan der via Supporten bestilles en kopi. Ved henvendelse til Supporten skal myndigheden havde de indberetnings-ID'er klar, hvortil der er behov for en kopi. Ønskes UDP-brevet tilsendt som sikker/krypteret mail, skal den sikre mail-adresse oplyses ved henvendelsen. Ellers sendes kopien som almindeligt brev.

Som udgangspunkt bør det ikke være nødvendigt at afgive bemærkninger til en indberetning. Al information skal gerne kunne afgives med afkrydsningsvar.

Der er forskellige lukkeregler for sager i NemRefusion afhængigt af, hvad der er indberettet. Er du i tvivl om, hvornår en sag bliver lukket i NemRefusion, så læs mere nedenfor:

 • Hvis du er selvstændig, en a-kasse eller en arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under fraværet (sygdom eller barsel), skifter sagens status fra ”Åben” til ”Lukket”, lige så snart du underskriver indberetningen. 

 • Hvis du er arbejdsgiver og udbetaler løn under et barselfravær, står sagen åben, indtil der er angivet enten en dato for sidste fraværsdag eller en dato for lønstop, og du har modtaget den sidste refusion. Hvis der ikke har været søgt om refusion på sagen i 7 måneder, lukkes sagen automatisk.

 • Hvis du er arbejdsgiver og udbetaler løn under et sygefravær, er det kommunen, der beslutter, hvornår sagens status skifter til ”Lukket”. Hvis du er uenig i, at din sygefraværssag er blevet lukket, skal du kontakte den sagsbehandlende kommune.

 Skiftet sker, hvis:

               - du har fået afslag, eller 
               - du har søgt om refusion frem til sidste fraværsdag, eller
               - du har søgt om refusion frem til sidste dag med løn, eller
               - du har overskredet fristen for at søge den sidste refusion, som du havde til gode
                 på sagen, eller 
               - lønnen ophører for den pågældende medarbejder.

 • Er der tale om en fleksjob- eller løntilskudssag, lukker sagen, hvis der er angivet en dato for fratrædelse, og datoen er oprundet. Hvis der ikke er søgt om refusion på en fleksjob- eller løntilskudssag i 6 måneder, lukkes sagen automatisk. En måned før sagen lukkes, modtager virksomheden en besked om den kommende lukning.

Der er udenlandske virksomheder, som ikke kan få udstedt et CVR nr., og dermed ikke kan benytte NemRefusion. KL har udarbejdet særlige blanketter til disse virksomheder.

Den fraværende skal læse underretningsbrevet igennem og kontakte myndigheden, hvis de ikke er enige i oplysningerne. Der kan være tilfælde, hvor den fraværende skal afgive supplerende oplysninger, som er nødvendige til myndighedens sagsbehandling. Hvis den fraværende selv skal modtage syge- eller barseldagpengene, skal de udfylde en anmodning. Dette sker i de to selvbetjeningsløsninger Mit Sygefravær og Min Barsel, som tilgås via www.borger.dk.

NemRefusion sender automatisk brevet til myndigheden sammen med selve indberetningen.

Hverken arbejdsgiveren eller a-kassen kan se underretningsbrevet. Det skyldes, at underretningsbrevet bl.a. fungerer som en kontrol af indberetningen.

For systemleverandører

System-til-system adgang er når dit løn-, HR- eller fraværssystem kan sende data direkte til NemRefusion. På den måde slipper du for at indtaste data på Virk.dk.

Ja. Det kræver dog, at man - f.eks. som lønservicebureau – har en aftale med en virksomhederne om at indberette data på vegne virksomheden (lønservicebureauets kunde).

Opstår der tvivl, skal man skriftligt kunne dokumentere sin adgang til at handle på vegne af virksomhederne gennem fremvisning af gyldige kundeaftaler eller lignende. Du kan læse mere herom i afsnit 10 i "Standardvilkår for NemRefusions Virksomhedsservice".

For indberettere

For at komme i gang med NemRefusion kan du følgende denne korte vejledning: Sådan kommer du i gang.

NemRefusions Virksomhedsdialog er en web-baseret løsning til desktop brug, og er optimeret til en skærmopløsning på mindst 1024 x 768 pixel. Det er derfor vigtigt, at din browser er af nyere dato og sikkerhedsmæssigt opdateret. Bemærk at mobile enheder endnu ikke understøttes.

Da du skal bruge NemID for at tilgå NemRefusions Virksomhedsdialog, kan du på Nets hjemmeside se, hvilke browsere NemID understøtter. 

Vi anbefaler desuden, at du tilføjer *.Virk.dk til "Tilladte websteder", når du bruger NemRefusion.

Ja, du kan slette indberetninger.

Du kan slette en anmeldelse, hvis status på anmeldelsen er Kladde, Behandles eller Sagsbehandlet.

Er status Signeret skal du vente til status er ændret til Behandles eller Sagsbehandlet. Anmodninger kan ikke slettes. Hvis du sletter en anmeldelse, hvor der er tilknyttet anmodninger, sletter du hele sagen.

Når du sletter en indberetning, skal du signere sletningen med din digitale signatur, hvis indberetningen har status Behandles eller Sagsbehandlet. Herefter sendes den slettede indberetning til myndigheden. Hvis du sletter en indberetning, hvor du har fået udbetalt refusion, vil du blive mødt af et tilbagebetalingskrav. Slettede Kladder sendes ikke videre.

Tal med din systemleverandør om, hvorvidt de tilbyder system-til-system adgang til NemRefusion.

Alle systemleverandører har mulighed for gratis at koble sig på NemRefusion og benytte de udstillede åbne services. Læs mere om, hvordan du som systemleverandør kan benytte de udstillede services på www.nemrefusion.dk/nyttig-information/systemleverandoerer/virksomhedsservice.

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende eller virksomhed og endnu ikke har fået udstedt et CVR nr., eller hvis du er udenlandsk virksomhed, kan du ikke benytte NemRefusion. Kontakt i stedet den relevante kommune hvis det vedrører sygedagpenge eller Udbetaling Danmark, hvis det vedrører barsel.

 

A-kasser skal anvende NemRefusion til at indberette syge- og barselfravær for deres medlemmer.

Det er virksomhedens NemLogin-administrator, som tildeler rettigheder og dermed styrer medarbejdernes adgang til NemRefusion. Tildeling af rettigheder sker via NemLog-in/Brugeradministration på virk.dk.

Det er muligt at begrænse en medarbejders adgang til f.eks. kun at indberette sygdom og barsel eller alene se udbetalingsspecifikationer.

Læs mere om rettigheder her.

Der er forskellige lukkeregler for sager i NemRefusion afhængigt af, hvad der er indberettet. Er du i tvivl om, hvornår en sag bliver lukket i NemRefusion, så læs mere nedenfor:

 • Hvis du er selvstændig, en a-kasse eller en arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under fraværet (sygdom eller barsel), skifter sagens status fra ”Åben” til ”Lukket”, lige så snart du underskriver indberetningen. 

 • Hvis du er arbejdsgiver og udbetaler løn under et barselfravær, står sagen åben, indtil der er angivet enten en dato for sidste fraværsdag eller en dato for lønstop, og du har modtaget den sidste refusion. Hvis der ikke har været søgt om refusion på sagen i 7 måneder, lukkes sagen automatisk.

 • Hvis du er arbejdsgiver og udbetaler løn under et sygefravær, er det kommunen, der beslutter, hvornår sagens status skifter til ”Lukket”. Hvis du er uenig i, at din sygefraværssag er blevet lukket, skal du kontakte den sagsbehandlende kommune.

 Skiftet sker, hvis:

               - du har fået afslag, eller 
               - du har søgt om refusion frem til sidste fraværsdag, eller
               - du har søgt om refusion frem til sidste dag med løn, eller
               - du har overskredet fristen for at søge den sidste refusion, som du havde til gode
                 på sagen, eller 
               - lønnen ophører for den pågældende medarbejder.

 • Er der tale om en fleksjob- eller løntilskudssag, lukker sagen, hvis der er angivet en dato for fratrædelse, og datoen er oprundet. Hvis der ikke er søgt om refusion på en fleksjob- eller løntilskudssag i 6 måneder, lukkes sagen automatisk. En måned før sagen lukkes, modtager virksomheden en besked om den kommende lukning.

 

Ovenstående lukkeregler gælder også, hvis der indberettes via Virksomhedsservice.

 1. Den ”nye” arbejdsgiver opretter en sag i NemRefusion
 2. Sagen anmeldes med oprindelige første fraværsdag
 3. Arbejdsgiver svarer på spørgsmål om ansættelse ud fra virksomhedsoverdragelsen
  1. (hvis sygemeldte har været virksomhedsoverdraget i mere end 8 uger, svares JA til ansættelse i mere end 8 uger
 4. Arbejdsgiver søger om tidlig refusion med årsagen virksomhedsoverdragelse.
  1. Arbejdsgiver oplyser CVR nr. på tidligere arbejdsgiver og dato for virksomhedsoverdragelsen

Bemærk at hvis første fraværsdag ligger mere end 6 måneder tilbage, kan sagen ikke indberettes i NemRefusion, og du bliver i stedet nødt til at kontakte den fraværendes bopælskommune.