Vejledning til virksomheder

Her kan virksomheder finde vejledninger til NemRefusion.

Er du ny bruger af NemRefusion, kan du læse en kort beskrivelse af, hvordan du helt indledningsvis kommer i gang med at bruge løsningen. 

Du kan også læse en kort og nem vejledning til syge- og barseldagpenge samt til løntilskud- og fleksjobrefusion.

Du kan også vælge at gå til den fuldt dækkende vejledning, hvor du finder detaljerede beskrivelser af alle funktioner i NemRefusion.

Vi har desuden lavet en flowtegning, som giver dig et hurtigt overblik over, hvad der sker, hvis din medarbejder bliver syg i en længere periode.

Kort og nem vejledning

Flowtegning: Når din medarbejder bliver syg

Fuldt dækkende vejledning