Vejledning til Mit Sygefravær

Mit Sygefravær er den obligatoriske selvbetjeningsløsning for landets sygemeldte borgere. Når arbejdsgiveren, a-kassen eller den selvstændige har indberettet sygefraværet i NemRefusion, modtager den sygemeldte et brev i sin digitale postkasse med besked om at gå ind i selvbetjeningsløsningen og afgive oplysninger til sin sygefraværssag.

Afhængig af, om den sygemeldte modtager løn under sygdom eller ej, og om den pågældende fortsat var syg på indberetningstidspunktet, skal den sygemeldte udføre op til tre opgaver i løsningen:

- Kommentere oplysningerne indsendt af arbejdsgiveren/a-kassen
- Ansøge om sygedagpenge
- Udfylde et oplysningsskema til brug for jobcentret.

Vejledninger