Kommunale fagsystemer

Er du som systemleverandør interesseret i at høre mere om mulighederne for tilslutning af kommunale fag- og ESDH systemer til NemRefusion, er du velkommen til at henvende dig på nemrefusion@kombit.dk.

Det er en forudsætning for tilslutning af kommunale it-systemer til NemRefusion, at den systemansvarlige for det pågældende it-system accepterer standardvilkårene for anvendelse inkl. det tilhørende bilag A (Oversigt over systemområde, begreber og attributter).

Du kan finde standardvilkårene og bilag A samt snitfladebeskrivelserne nedenfor.

Du finder tidligere versioner af snitfladebeskrivelsen her.

Centrale dokumenter

Kommuneservice snitfladebeskrivelser

Mit Sygefravær snitfladebeskrivelser