Regler for sygedagpenge

Det er kommunerne, der står for udbetaling af sygedagpenge og refusion af løn under sygdom. Er der tale om ledige medlemmer af en a-kasse, udbetaler a-kassen som hovedregel altid dagpenge under de første 14 dages sygefravær.

virk.dk/sygedagpenge kan du læse mere om, hvordan du indberetter sygefravær i NemRefusion. På samme side kan du under fanen ”Vejledning” læse de tidsfrister, du skal være opmærksom på som enten arbejdsgiver, a-kasse eller selvstændig.

Flowtegninger

For at give dig et hurtigt overblik over, hvad du skal gøre i tilfælde af længerevarende sygdom, har vi lavet tre flowtegninger.

Er du selvstændig, så se en flowtegning over forløbet her

Er du lønmodtager, så se en flowtegning over forløbet her

Er du ledig, så se en flowtegning over forløbet her

Dagpengesatser

I 2023 udgør sygedagpenge højst kr. 4.550,- pr. uge og kr. 122,97 pr. time.

I 2022 udgjorde sygedagpenge højst kr. 4.465,,- pr. uge og kr. 120,68 pr. time.

Se flere detaljer om satserne på Retsinformation.