Hvem står bag?

NemRefusion er udviklet på baggrund af lov nr. 283, som blev vedtaget af alle Folketingets partier i marts 2009. KOMBIT har ansvaret for at udvikle og drive løsningen for kommunerne og Udbetaling Danmark i samarbejde med KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Teknisk er NemRefusion baseret på serviceorienteret arkitektur (SOA) og anvender åbne, standardiserede OIOXML-snitflader. Løsningen anvender den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring i regi af Virk.dk og integrerer bl.a. til CPR, CVR, eIndkomst og Digital Post.

Finansiering
Udgifterne til løsningens udvikling og drift betales af kommunerne og Udbetaling Danmark via et årligt driftsbidrag.

I 2017 var driftsbidraget på 4,20 kroner pr. indbygger, og i 2018 og 2019 blev driftsbidraget nedsat til 1,60 kroner pr. indbygger. I 2020 hæves driftsbidraget til 2,40 kroner pr. indbygger.

Driftsbidraget fordeles mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Herudover betaler kommunerne en fast pris på 50 øre pr. indbygger til KOMBIT for løntilskud- og fleksjobløsningen.