Velkommen til NemRefusion.dk

NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barselsfravær for arbejdsgivere og selvstændige. Via NemRefusion kan arbejdsgivere og selvstændige søge om refusion for en medarbejders syge- og barselsfravær samt søge refusion for en række jobordninger digitalt.

Her på siden finder du information om, hvordan du indberetter, hvilke regler der gælder på området og de tekniske forudsætninger for at bruge NemRefusion. 

Når du er klar til at indberette, så tryk på knappen "Gå til indberetning", og du kan starte din indberetning via virk.dk.

Du kan også starte med at øve dig i NemRefusion demoløsning. Her har du mulighed for at lave en fiktiv indberetning, så du kan blive bedre rustet, når du skal i gang med at bruge den rigtige selvbetjeningsløsning.

Er du ny i NemRefusion?

Som arbejdsgiver er det din pligt at indberette refusionsdagpenge gennem NemRefusion-løsningen. Læs her hvad du skal have klar, før du indberetter, hvilke regler der gælder og hvordan du indberetter.

sådan kommer du i gang med Nemrefusion Prøv demoløsningen

Se driftsstatus her

Hvad er NemRefusion?

Gennem NemRefusion kan virksomheder, selvstændige og A-kasser let og hurtigt anmelde og anmode om refusion af syge- og barseldagpenge digitalt, og kommunerne og Udbetaling Danmark kan automatisk hente indberetningerne direkte ind i deres fag- og ESDH-systemer.

Virksomheder og selvstændige har også adgang til et venteregister, som automatisk via e-mail og sms kan varsle virksomheden om de mange frister på syge- og barseldagpengeområdet. Endelig har virksomheder og selvstændige også adgang til at se status på kommunens sagsbehandling og specifikationen af eventuelle udbetalinger.

NemRefusion er gratis at anvende for virksomheder, selvstændige og A-kasser. Adgang til løsningen sker med NemID - enten sit private for selvstændige eller med medarbejdersignatur for medarbejdere - via Virk.dk eller direkte via virksomhedernes løn-, HR- og fraværssystemer.

Hvem skal indberette?

Arbejdsgiver

Med NemRefusion skal du som arbejdsgiver foretage digitale indberetninger af sygefravær til kommunen og barselsfravær til Udbetaling Danmark for dine ansatte. 

Du får en oversigt over de udbetalinger, kommunen har foretaget, og du får også mulighed for at raskmelde medarbejdere via NemRefusion. Desuden hjælper NemRefusion dig med at huske alle de forskellige tidsfrister.

Under ’Mere information’ finder du vejledninger til, hvordan du kommer godt i gang med NemRefusion.

Selvstændig

Med NemRefusion skal du som selvstændig foretage digitale indberetninger af sygefravær til kommunen og barselsfravær til Udbetaling Danmark.

I NemRefusion får du en oversigt over de udbetalinger, som kommunen og Udbetaling Danmark har foretaget, og du har også mulighed for at raskmelde dig. Desuden hjælper NemRefusion dig med at huske alle de forskellige tidsfrister.

Under ’Mere information’ finder du vejledninger til, hvordan du kommer godt i gang med NemRefusion.

A-kasser

A-kasser skal anvende NemRefusion, når de skal indberette oplysninger til brug for kommunens beregning af sygedagpenge og Udbetaling Danmarks beregning af barseldagpenge.

Det betyder, at A-kassernes medarbejdere skal foretage indberetninger via Virk.dk eller automatisk via A-kassens fagsystem. Det sidste forudsætter, at A-kassen tilpasser sit fagsystem til NemRefusions snitflader. 

Under ’Mere information’ finder du vejledninger til, hvordan du kommer godt i gang med NemRefusion.

Kom i gang med indberetningen

Få hjælp til indberetningen

Brug vejledningerne til NemRefusion, øv dig i at indberette i Demoløsningen eller klik nedenfor for at blive klar til at indberette. 

Sådan kommer du i gang

NemRefusion support

Se ofte stillede spørgsmål her eller kontakt supporten, hvis du har udfordringer med NemRefusion. 

supportens kontaktoplysninger