NemRefusion
Informationsmail   Driftstatus   Aktuelt fra Support   Driftsstatus - Mit Sygefravær  
Udskriv Opdateret d. 04-06-2015

Finansiering af NemRefusion

Det er kommunerne som i fællesskab ejer og finansierer NemRefusion, jf. § 9 i loven om NemRefusion.

 

Udgifterne til etablering, drift, vedligehold, videreudvikling og markedsføring, tilbagebetales

i form af et driftsbidrag til KOMBIT. Udgifterne afskrives over 5 år fra idriftsættelsen af NemRefusion og

driftsbidraget reguleres i takt med udgifterne.

Bidraget er øremærket NemRefusion og må således ikke anvendes af KOMBIT til andre aktiviteter.

 

Driftsbidraget fastsættes på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal, og udgør 4,20 kr pr. indbygger

for 2015 .

Opkrævningen sker halvårligt i marts og september måned direkte til hver kommune.

 

Læs desuden også KLs  notat om de kommunale effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi i NemRefusion-projektet.

 

Det er gratis for virksomheder, selvstændige og A-kasser at benytte NemRefusion.