NemRefusion
Informationsmail   Driftstatus   Aktuelt fra Support  
Udskriv Opdateret d. 31-10-2014

Finansiering af NemRefusion

Det er kommunerne som i fællesskab ejer og finansierer NemRefusion, jf. § 9 i loven om NemRefusion.

 

Udgifterne til etablering, drift, vedligehold, videreudvikling og markedsføring, tilbagebetales

i form af et driftsbidrag til KOMBIT. Udgifterne afskrives over 5 år fra idriftsættelsen af NemRefusion og

driftsbidraget reguleres i takt med udgifterne.

Bidraget er øremærket NemRefusion og må således ikke anvendes af KOMBIT til andre aktiviteter.

 

Driftsbidraget fastsættes på baggrund af den enkelte kommunes indbyggertal, og forventes at udgøre 6,00 kr.

pr. indbygger pr. år i perioden.

Opkrævningen vil ske halvårligt i marts og september måned direkte til hver kommune.

 

Læs desuden også KLs  notat om de kommunale effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi i NemRefusion-projektet.

 

Det vil være gratis for virksomheder, selvstændige og A-kasser at benytte NemRefusion.