Ofte stillede spørgsmål

Her finder du ofte stillede spørgsmål til om NemRefusion, og forhåbentlig finder du svaret på netop dit spørgsmål nedenfor.

Hvis du er indberetter, kan du finde mange flere spørgsmål og svar på virk.dk.

Finder du ikke svaret på dit spørgsmål, kan du kontakte NemRefusion support på: 

For myndigheder

NemRefusion sender indberetninger (uanset type) til den kommune, hvor borgeren ifølge CPR-registret har bopæl på signeringstidspunktet.

Den der indberetter kan ikke selv angive bopæls- eller opholdskommune, og dermed hvilken kommune indberetningen skal sendes til. Er der tale om en flyttesag, skal kommunerne selv håndtere dette internt.

Hvis personen ifølge CPR-registret bor i udlandet, sendes indberetningen til den kommune, hvor personen har arbejdssted (P-nummer).

Hver gang en arbejdsgiver eller a-kasse signerer en anmeldelse af syge- eller barselfravær eller ny refusionsanmodning, udsendes der automatisk et såkaldt underretningsbrev til den fraværende, som indeholder en kopi af de indberettede oplysninger. Underretningsbrevet tilgår den fraværende med henblik på kontrol af de indberettede oplysninger.

Der udsendes ikke underretningsbreve i forbindelse med løntilskuds- eller fleksjobrefusion.

Hvem gør hvad med underretningsbrevene?

Den fraværende skal læse underretningsbrevet igennem og kontakte myndigheden, hvis de ikke er enige i oplysningerne. Der kan være tilfælde, hvor den fraværende skal afgive supplerende oplysninger, som er nødvendige til myndighedens sagsbehandling. Hvis den fraværende selv skal modtage syge- eller barseldagpengene, skal de udfylde en anmodning, som er indeholdt i underretningsbrevet.

Sammen med selve indberetningen, stiller NemRefusion automatisk brevet til rådighed for myndigheden.

Kan arbejdsgiveren se underretningsbrevene i NemRefusion?

Hverken arbejdsgiveren eller a-kassen kan se underretningsbrevet. Det skyldes, at underretningsbrevet bl.a. fungerer som en kontrol af indberetningen.

Der kan opstå situationer, hvor der ikke bliver dannet UDP'er. Det betyder, at hverken borger eller myndighed modtager UDP'en. UDP'erne kan gendannes og sendes til borgerne, men sendes ikke automatisk til myndighederne.

Hvis der opstår situationer, hvor myndigheden har brug for en kopi af UDP'en, kan der via Supporten bestilles en kopi. Ved henvendelse til Supporten skal myndigheden havde de indberetnings-ID'er klar, hvortil der er behov for en kopi. Ønskes UDP-brevet tilsendt som sikker/krypteret mail, skal den sikre mail-adresse oplyses ved henvendelsen. Ellers sendes kopien som almindeligt brev.

Som udgangspunkt bør det ikke være nødvendigt at afgive bemærkninger til en indberetning. Al information skal gerne kunne afgives med afkrydsningsvar.

Der er forskellige lukkeregler i NemRefusion afhængigt af, hvad der er indberettet. Hvis du er a-kasse eller arbejdsgiver, der ikke udbetaler løn under fraværet (sygdom eller barsel), skifter sagen status fra Åben til Lukket, du har signeret anmeldelsen.

Hvis du er selvstændig eller arbejdsgiver, som udbetaler løn under fraværet (sygdom eller barsel), står sagen åben indtil du har angivet enten en dato for sidste fraværsdag eller en dato for lønstop og du har modtaget den sidste refusion. Hvis der ikke har været søgt om refusion på sagen i 7 måneder, lukkes sagen ligeledes.

Er der tale om en fleksjob- eller løntilskudssag lukker sagen, hvis du har angivet en dato for fratrædelse i en anmeldelse og datoen er oprundet. Hvis du ikke har anmodet om refusion på en fleksjob- eller løntilskudssag i 6 måneder, lukkes sagen. En måned før sagen lukkes, modtager du en besked om den kommende lukning.

Der er selvstændige, som ikke kan få udstedt et CVR nr., og dermed ikke kan benytte NemRefusion. KL har udviklet særlige blanketter til disse virksomheder.

Læs Notat fra KL for mere information omkring emnet.

For systemleverandører

Tilmelding til Virksomhedsservice og dermed test af og tilslutning til system-til-system-løsningen er muligt efter lanceringen af Nemrefusion 23. august 2010 for alle systemleverandører.

Ja. Det kræver dog, at man - f.eks. som lønservicebureau -har en aftale med virksomhederne om at indberette data på vegne virksomhederne (lønservicebureauets kunder).

Opstår der tvivl, skal man skriftligt kunne dokumentere sin adgang til at handle på vegne af virksomhederne gennem fremvisning af gyldige kundeaftaler eller lignende. Du kan læse mere herom i afsnit 9 i "Standardvilkår for NemRefusions Virksomhedsservice".

System-til-system adgang er når dit løn-, HR- eller fraværssystem kan sende data direkte til NemRefusion. På den måde slipper du for at indtaste data på Virk.dk.

For indberettere

For at komme igang med NemRefusion kan du med fordel læse denne vejledning:

Hvordan kommer jeg igang med NemRefusion?

NemRefusions Virksomhedsdialog er en web-baseret løsning til desktop brug, der er optimeret til en skærmopløsning på mindst 1024 x 768 pixel. Det er derfor vigtigt, at din browser er af nyere dato og sikkerhedsmæssigt opdateret. Bemærk at mobile enheder endnu ikke understøttes.

Følgende browsere er testede, godkendt og supporteret til brug af NemRefusion. Anvendelse af andre browsere supporteres ikke.

Microsoft Internet Explorer 9, 10 og 11

-      Ønsker du at opdatere din Internet Explorer browser, klik her.

Mozilla Firefox (det er altid de to seneste versioner, der er understøttet)

-      Ønsker du at opdatere din Mozilla Firefox browser, klik her.

Google Chrome (det er altid de to seneste versioner der er understøttet)

-      Ønsker du at opdatere din Google Chrome browser, klik her.

Af hensyn til anvendelsen af NemID medarbejdersignatur, skal der også være Java software (JRE) installeret, hvilket du kan læse mere om på NETS hjemmeside her.

Bemærk, at Google Chrome (fra 15. april 2015) og Microsofts nyeste browser i Windows 10, Microsoft Edge, ikke understøtter Java. I disse tilfælde kan du i stedet bruge NemIDs nøglekort (læs her), eller bruge Internet Explorer 11 / Mozilla Firefox, der understøtter JAVA.

 

Vi anbefaler desuden, at du tilføjer *.Virk.dk til "Tilladte websteder", når du bruger NemRefusion.

Ja, du kan slette indberetninger.

Du kan slette en anmeldelse, hvis status på anmeldelsen er Kladde, Behandles eller Sagsbehandlet.

Er status Signeret skal du vente til status er ændret til Behandles eller Sagsbehandlet. Anmodninger kan ikke slettes. Hvis du sletter en anmeldelse, hvor der er tilknyttet anmodninger, sletter du hele sagen.

Når du sletter en indberetning, skal du signere sletningen med din digitale signatur, hvis indberetningen har status Behandles eller Sagsbehandlet. Herefter sendes den slettede indberetning til myndigheden. Hvis du sletter en indberetning, hvor du har fået udbetalt refusion, vil du blive mødt af et tilbagebetalingskrav. Slettede Kladder sendes ikke videre.

Tal med din systemleverandør om, hvorvidt de tilbyder system-til-system adgang til NemRefusion.

Alle systemleverandører har mulighed for gratis at koble sig på NemRefusion og benytte de udstillede åbne services. Læs mere om, hvordan du som systemleverandør kan benytte de udstillede services på www.nemrefusion.dk/nyttig-information/systemleverandoerer/virksomhedsservice.

Hvis du som selvstændig erhvervsdrivende ikke kan få udstedt et CVR nr., kan du ikke benytte NemRefusion. Kontakt den relevante kommune hvis det vedrører sygedagpenge eller Udbetaling Danmark, hvis det vedrører barsel.

 

A-kasser skal anvende NemRefusion til at indberette syge- og barselfravær på vegne af deres ledige medlemmer.

Det er virksomhedens brugeradministrator, der styrer medarbejdernes adgang i NemRefusion. Dette gøres i NemLog-in Brugeradministration

Her kan man begrænse medarbejderens adgang til f.eks. kun at indberette sygdom og barsel eller alene se udbetalingsspecifikationer.

Læs mere om rettigheder her.