NemRefusion
Informationsmail   Driftstatus   Aktuelt fra Support   Driftsstatus - Mit Sygefravær  
Udskriv Opdateret d. 07-10-2013

Myndigheden som arbejdsgiver

NemRefusion giver også myndigheden som arbejdsgiver mulighed for at indberette syge- og barseldagpenge automatisk via systemets system-grænseflade ('virksomhedsservice'), således at man undgår genindtastning af allerede eksisterende oplysninger.

 

Anvendelse af 'virksomhedsservice' forudsætter, at leverandøren af myndighedens løn- og fraværssystem tilbyder dette. Interesserede myndigheder bør derfor rette direkte henvendelse til leverandøren af deres løn- og fraværssystem for at høre mere om mulighederne.

 

På det vis er der ingen forskel på en myndighed som arbejdsgiver og en privat arbejdsgiver, og siderne for Arbejdsgiver vil derfor også indeholde relevant information til myndigheden som arbejdsgiver.