NemRefusion
Informationsmail   Driftstatus   Aktuelt fra Support   Driftsstatus - Mit Sygefravær  
Udskriv Opdateret d. 22-04-2015

Sygedagpenge

Herunder finder du regler for hvem der kan modtage sygedagpenge, og information om hvem der skal anmelde sygefravær og anmode og sygedagpenge i NemRefusion.

 


Lønmodtagere

 

Hvis lønmodtager har været beskæftiget hos arbejdsgiver i minimum 74 timer de sidste 8 uger:

En lønmodtager har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, hvis vedkommende har været beskæftiget i minimum 74 timer hos arbejdsgiveren de sidste 8 uger før sygefraværet.

 

De første 30 dage udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge (arbejdsgiverperioden). Herefter overtager kommunen udbetalingen eller yder refusion til arbejdsgiveren, hvis lønmodtageren fortsat er syg.

 

Anmeldelse af sygefravær og ansøgning om sygedagpengerefusion skal indberettes af arbejdsgiver via NemRefusion.

 

Hvis lønmodtager IKKE har været beskæftiget hos arbejdsgiver i minimum 74 timer de sidste 8 uger:

Hvis lønmodtageren ikke har været ansat hos den nuværende arbejdsgiver i 8 uger med mindst 74 timers beskæftigelse, eller hvis lønmodtageren er nyansat, har arbejdsgiveren ikke pligt til at yde personen sygedagpenge i de første 30 dage (arbejdsgiverperioden).

 

I stedet kan sygedagpenge udbetales fra kommunen, hvis det kan dokumenteres, at lønmodtageren har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 240 timer.

 

Anmeldelse af sygefravær og ansøgning om sygedagpengerefusion skal indberettes af arbejdsgiver via NemRefusion.

 

 


Arbejdsledige

 

Bliver personen syg mens vedkommende er arbejdsledig, kan sygedagpenge udbetales fra kommunen fra første sygedag, hvis personen er understøttelsesberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse.

 

Ansøgning om sygedagpenge sker via A-kassen, som indberetter sygemelding via NemRefusion.

 

 


Selvstændige

 

Selvstændige kan få sygedagpenge fra kommunen efter 2 ugers sygdom, hvis vedkommende er selvstændig eller medarbejdende ægtefælle. Dagpengene beregnes som hovedregel ud fra overskuddet af virksomheden på den sidst godkendte årsopgørelse.

 

Sygefraværet skal anmeldes senest 3 uger efter første fraværsdag via NemRefusion.

 

Er den selvstændige forsikret, skal sygefravær anmeldes senest en uge efter 1. eller 3. sygedag alt afhængig af den tilmeldte ordning. Har den selvstændige tegnet en forsikring, kan der udbetales dagpenge fra 1. eller 3. sygedag alt efter den tilmeldte ordning.

 

Tilmelding til forsikringsordning og

yderligere oplysninger om forsikringsordningen

 


Dagpengenes størrelse

Sygedagpenge udgør fra 5. januar 2015 højest kr. 4.135.- pr. uge og kr. 111,76 pr. time.

Sygedagpenge udgør fra 6. januar 2014 højest kr. 4.075.- pr. uge og kr. 110,14 pr. time.

Sygedagpenge udgør fra 7. januar 2013 højest kr. 4.005,- pr. uge og kr. 108,24 pr. time.

 

Se flere detaljer om satserne på Retsinformation