Snitfladebeskrivelser for løn- time- og personalesystemer

Snitfladen imellem virksomhedens løn-, timeregistrerings- eller personalesystem på den ene side og NemRefusion på den anden er baseret på åbne OIOXML-standarder.

Dokumentationen i forhold til regelgrundlag og indberetningspraksis forudsætter et vist forhåndskendskab. Det er derfor vigtigt at bemærke, at der eksisterer system- og brugervejledninger, der dækker informationsbehov for de virksomheder, der mangler ekspertise på dagpengeområdet.

Du kan finde de gældende snitfladebeskrivelser nedenfor.

Du finder tidligere versioner af snitfladebeskrivelsen her.

Centrale dokumenter

  • NemRefusion Certifikat - Offentlig signatur.zip
  • Fejl- og beskedkoder i Nemrefusion pr. 29.06.2019.pdf
  • Fejl- og beskedkoder i Nemrefusion pr. 21.09.2019.pdf
  • NemRef XSD-skema pr. 2019.09.21.zip

Snitfladebeskrivelser

  • Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse v2.9.0 gældende fra 29.06.2019.pdf
  • Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse v2.9.1 gældende fra 21.09.2019 .pdf