Snitfladebeskrivelser for løn- time- og personalesystemer

Snitfladen imellem virksomhedens løn-, timeregistrerings- eller personalesystem på den ene side og NemRefusion på den anden er baseret på åbne OIOXML-standarder.

Dokumentationen i forhold til regelgrundlag og indberetningspraksis forudsætter et vist forhåndskendskab. Det er derfor vigtigt at bemærke, at der eksisterer system- og brugervejledninger, der dækker informationsbehov for de virksomheder, der mangler ekspertise på dagpengeområdet.

Du kan finde de gældende snitfladebeskrivelser nedenfor.

Du finder tidligere versioner af snitfladebeskrivelsen her.

Centrale dokumenter

  • Fejl- og beskedkoder i Nemrefusion pr. 16.12.2017.pdf
  • Fejl- og beskedkoder i Nemrefusion pr. 09.09.2017.pdf
  • Fejl- og beskedkoder i Nemrefusion pr. 24.06.2017.pdf
  • NemRef XSD-skema pr. 2017.12.16.zip
  • NemRef XSD-skema pr. 2017.06.24.zip
  • NemRef XSD-skema pr. 2016.09.10.zip
  • NemRefusion Certifikat - Offentlig signatur.zip

Snitfladebeskrivelser

  • Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse v2.7.6.1 gældende fra 16-12-2017.pdf
  • Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse v2.7.5 gældende fra 09-09-2017.pdf