Snitfladebeskrivelser for løn- time- og personalesystemer

Snitfladen imellem virksomhedens løn-, timeregistrerings- eller personalesystem på den ene side og NemRefusion på den anden er baseret på åbne OIOXML-standarder.

Dokumentationen i forhold til regelgrundlag og indberetningspraksis forudsætter et vist forhåndskendskab. Det er derfor vigtigt at bemærke, at der eksisterer system- og brugervejledninger, der dækker informationsbehov for de virksomheder, der mangler ekspertise på dagpengeområdet.

Du kan finde de gældende snitfladebeskrivelser nedenfor.

Du finder tidligere versioner af snitfladebeskrivelsen her.

Snitfladebeskrivelser

  • Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse v2.7.8 gældende fra 23.09.2018.pdf
  • Virksomhedsservice snitfladebeskrivelse v2.7.7.1 gældende fra 21-04-2018.pdf

Centrale dokumenter

  • NemRef XSD-skema pr. 2018.09.22.zip
  • NemRef XSD-skema pr. 2018.07.01.zip
  • NemRefusion Certifikat - Offentlig signatur.zip
  • Fejl- og beskedkoder i Nemrefusion pr. 23.06.2018.pdf
  • Fejl- og beskedkoder i Nemrefusion pr. 16.12.2017.pdf