Regler for sygedagpenge

Det er kommunerne, der står for udbetaling af sygedagpenge og refusion af løn under sygdom. Er der tale om ledige medlemmer af en a-kasse, udbetaler a-kassen som hovedregel altid dagpenge under de første 14 dages sygefravær.

virk.dk/sygedagpenge kan du læse mere om, hvordan du indberetter sygefravær i NemRefusion. På samme side kan du under fanen ”Vejledning” læse de tidsfrister, du skal være opmærksom på som enten arbejdsgiver, a-kasse eller selvstændig.

Dagpengesatser

Sygedagpenge udgør i 2017 højst kr. 4.245,- pr. uge og kr. 114,73 pr. time.

Se flere detaljer om satserne på Retsinformation.