Løntilskud og fleksjob

Refusionsanmodninger fra arbejdsgiver i forbindelse med medarbejdere ansat i løntilskud og fleksjob kan håndteres i NemRefusion. Det er frivilligt for arbejdsgiverne, om de vil bruge løsningen i NemRefusion, eller om de fortsat vil bruge de eksisterende papirblanketter, hvis der er tale om refusion af fleksjob.

For anmodning om refusion i forbindelse med ansættelse med løntilskud, er det fra 2. januar 2017 obligatorisk at benytte NemRefusion.

For virksomheder og selvstændige:
Virksomheder skal/kan anmode om refusion af løntilskud og fleksjob ved at tilgå NemRefusion via virk.dk eller via Virksomhedsservice.

Virksomheder og selvstændige, der anvender indgangen via virk.dk, logger ind i NemRefusion med en NemID Medarbejdersignatur til Erhverv. Første anmodning om løntilskuds- og/eller fleksjobrefusion oprettes samt efterfølgende refusionsanmodninger oprettes i NemRefusion. Når virksomheden har signeret anmodningen, sender NemRefusion anmodningen til kommunen.

Hvis ansøgningen om refusion af løntilskud er modtaget i jobcentret senest d. 15. i måneden, vil tilskuddet blive udbetalt inden månedens udgang. Anmodninger modtaget efter d. 15. i måneden, vil blive udbetalt inden udgangen af den efterfølgende måned.

Dette gælder ikke for ansøgninger om fleksjobrefusion.

For kommuner: 
Når en virksomhed har signeret en anmodning i NemRefusion, sender NemRefusion anmodningen til kommunen via en sikker e-mail. NemRefusion sender altid anmodningerne til den e-mail adresse, som kommunen har angivet i Administrationsmodulet i NemRefusion. Skal anmodningerne sendes til en anden sikker e-mail, kan kommunen selv ændre mailadressen.

Det er vigtigt, at kommunen opretter en procedure for håndtering af anmodninger, der kommer ind via sikker e-mail.

Mailen vil være mærket op med, om det er en anmodning om fleksjobrefusion eller en anmodning om løntilskudsrefusion. Derudover vil vedkommendes navn fremgå af emnefeltet. Eksempel: Anmodning om fleksjobrefusion - Hans Jensen.

Selve anmodningen om refusion er vedhæftet som en Excel- og PDF fil og indeholder de oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet.

VEJLEDNING 

NemRefusion har udarbejdet en vejledning til kommunerne i forbindelse med løntilskud- og fleksjobrefusion via NemRefusion. Vejledningen indeholder en beskrivelse af arbejdsgiverens arbejdsgang i NemRefusion, hvordan indberetningen bliver sendt til kommunen og hvilke data indberetningen indeholder. Vejledningen bliver løbende opdateret.

Du finder den her: 

LØNTILSKUD OG FLEKSJOBREFUSION