Regler for barseldagpenge

Udbetaling Danmark 

Siden den 1. december 2012 har Udbetaling Danmark stået for udbetaling af barseldagpenge og refusion af løn under barsel.

Læs om Udbetaling Danmark på virk.dk.

På Virk.dk/barseldagpenge kan du læse mere om barseldagpenge og de regler, der er for refusion af løn under barsel.

Læs mere om, hvad der gælder for dig, hvis du er arbejdsgiver, selvstændig eller a-kasse: