Hvem står bag?

NemRefusion er udviklet på baggrund af lov nr. 283, som blev vedtaget af alle Folketingets partier i marts 2009. KOMBIT har ansvaret for at udvikle og drive løsningen for kommunerne og Udbetaling Danmark i samarbejde med KL og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Teknisk er NemRefusion baseret på serviceorienteret arkitektur (SOA) og anvender åbne, standardiserede OIOXML-snitflader. Løsningen anvender den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring i regi af Virk.dk og integrerer bl.a. til CPR, CVR, eIndkomst og Digital Post.

Finansiering
Udgifterne til løsningens udvikling og drift betales af kommunerne og Udbetaling Danmark via et årligt driftsbidrag.

I 2017 var driftsbidraget på 4,20 kroner pr. indbygger, og i 2018 blev driftsbidraget nedsat til 1,60 kroner pr. indbygger. I 2019 vil driftsbidraget ligeledes være 1,60 kroner pr. indbygger.

Driftsbidraget fordeles mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Herudover betaler kommunerne en fast pris på 50 øre pr. indbygger til KOMBIT for løntilskud- og fleksjobløsningen.