Hvem står bag?

KOMBIT A/S og Udbetaling Danmark står bag syge- og barselsdagpengeløsningen NemRefusion i samarbejde med KL og Beskæftigelsesministeriet.

Løsningen er en moderniseret udgave af den succesfulde indberetningsløsning på Virk.dk. Samtidig gør NemRefusion livet nemmere for kommuner, virksomheder og A-kasser med muligheden for automatisk indberetning via system-til-system snitflader.

Baggrund

NemRefusion blev udviklet på baggrund af lov nr. 283, som blev vedtaget af alle Folketingets partier i marts 2009. KOMBIT A/S har ansvaret for at udvikle og drive løsningen for kommunerne i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen.

I aftalen mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi for 2009 blev det besluttet, at kommunerne skal eje og finansiere NemRefusion. Udgifterne til løsningens udvikling og drift indbetales til KOMBIT A/S i form af en årlig driftsafgift fastsat på baggrund af kommunernes indbyggertal. Udgifterne afskrives over 5 år fra idriftsættelsen af NemRefusion.

Teknisk er NemRefusion baseret på serviceorienteret arkitektur (SOA) og anvender åbne, standardiserede OIOXML-snitflader. Løsningen anvender den fællesoffentlige brugerrettighedsstyring i regi af Virk.dk og integrerer bl.a. til CPR, CVR, eIndkomst, samt den Digitale Kommunikations og Arkiv Løsning (DKAL).