NemRefusion
Informationsmail   Driftstatus   Aktuelt fra Support   Driftsstatus - Mit Sygefravær  
Udskriv Opdateret d. 22-04-2015

Er du arbejdsgiver?

Med NemRefusion skal du som arbejdsgiver foretage digitale indberetninger af sygefravær til kommunen og barselsfravær til Udbetaling Danmark for dine ansatte.


Med NemRefusion er der to muligheder for indberetning - enten via den forbedrede indberetningsdialog på Virk.dk eller via system-til-system adgang. Du er ikke tvunget til kun at benytte den ene indgang. Hvis dit lønsystem kan levere en del af indberetningen, kan du færdiggøre resten via webdialogen på Virk.dk.

 

Hvis du vælger at bruge system-til-system adgangen, skal du i dialog med din systemleverandør, som skal tilrette dit system eller kontakte dit eventuelle lønbureau.

Du får en oversigt over de udbetalinger, som kommunen har foretaget, og du får også mulighed for at raskmelde medarbejdere via NemRefusion. Desuden hjælper NemRefusion dig med at huske alle de forskellige tidsfrister. Hvis du f.eks. er lidt for tidligt på den, lægger vi din indberetning i det nye venteregister. NemRefusion forudfylder også så meget, som overhovedet muligt, når du indberetter.

 


Tidlig opfølgning (fast track)

 

Du har mulighed for at anmode om tidlig opfølgning. Det betyder, at din medarbejder får mulighed for at starte et opfølgningsforløb i jobcentret tidligere, end det er sket før . Din medarbejder skal dog give accept til den tidlige opfølgning.

 

Du kan anmode om tidlig opfølgning inden for de første 5 uger af sygefraværet, men kun hvis fraværet forventes at vare mere end 8 uger.

 

Selv om du anmoder om tidlig opfølgning, skal du stadig anmelde sygefraværet. Disse to handlinger er adskilte indberetninger i NemRefusion. Det er dog muligt at anmelde fraværet lige efter, at du har signeret anmodningen om tidlig opfølgning.

 

Anmodningen om tidlig opfølgning sendes til kommunens jobcenter. Samtidig får din medarbejder et brev, som fortæller, at du har anmodet om tidlig opfølgning. Hvis din medarbejder ønsker at deltage i den tidlige opfølgning, skal han/hun returnere brevet til kommunens jobcenter, som efterfølgende iværksætter indhentning af lægeattest samt indkalder til den første opfølgningssamtale. Dette er din medarbejder oplyst om i brevet. Hvis din medarbejder ikke ønsker at deltage i et tidligt opfølgningsforløb, skal de ikke returnere brevet, og opfølgningen sker efter de almindelige regler første gang inden udgangen af 8. fraværsuge.

 

Har du spørgsmål om tidlig opfølgning, kan du kontakte din medarbejders lokale jobcenter. NemID Medarbejdersignatur

Du skal have en NemID Medarbejdersignatur til Erhverv til virksomheden for at logge på NemRefusion.

 

Bestil en her

 

NB

NemID til private/borgere kan IKKE benyttes, da vi via dit log-in skal kunne identificere din virksomhed.

 

NemRefusion på Virk

Har du allerede en NemID Medarbejdersignatur? Så kan du indberette med det samme via NemRefusion på Virk.dk.

 

Gå til NemRefusion